Verwerking van stenen en tegels

Voor het verwerken van stenen en tegels zijn er verschillende handelingen vooraf en achteraf nodig, zodat uw pad, terras of oprit nog voor jaren goed blijft liggen. Het is belangrijk om het voorwerk goed te doen, als dit eenmaal goed is kan het materiaal vrij makkelijk verwerkt worden.

De voorbereiding

 • Zet hoogtes uit. Neem als nulpunt bijvoorbeeld onderkant dorpel van het huis; Dit is een vaste hoogte en is altijd makkelijk terug te vinden. Werk met een laser of een rij met waterpas. En neem als hoogte paaltjes of stenen en zet deze buiten het werk.
 • Zorg voor een goede afwatering. Dat is minimaal 1 2 cm per meter.
 • Graaf minimaal 20 cm uit plus de dikte van de steen of tegel. Bij een oprit of niet draagkrachtige grond graaft u minimaal 40 cm uit plus de dikte van de steen.
 • Verwerk eerst gronddoek met hierop een puinkorrellaag van minimaal 35cm en verdicht deze met een zware trilplaat of wals. Op de puinlaag werkt u dan nog met 2 5 cm grof zand. Dit zorgt voor een sterke en niet of nauwelijks zakkende ondergrond, zodat het straatwerk voor jaren goed blijft liggen.

Wanneer u een terras of pad van natuursteen of andere tegels wilt hebben is het handig om zandcementstabilisatie toe te passen. Dit gaat als volgt:

 • Meng 100 150 kg Portlandcement met een tuinfrees door het zand en verdicht dit met een zware trilplaat.
 • Zorg dat het zand/cementbed 2 cm lager is afgewerkt. Wanneer het zandbed ruig is afgewerkt kan men de hoogtes stellen.

  Tip: maak na het trillen de trilplaat direct schoon om schade te voorkomen.

Plaatsen van de kantopsluiting

 • Plaats kantopsluiting om te voorkomen dat het straatwerk gaat schuiven. Zet de bandjes 1 3 cm lager dan de hoogte van de bestrating.
 • Plaats eerst n zijde van de bandenlijn/koprollaag en leg de tegels uit op het zandbed, zodat het altijd past. Wanneer het om grotere vlaktes gaat en men nog niet weet hoe je uitkomt, kan men wachten met de band te stellen tot het eind.
  Let op: Haal de laatste laag stenen of tegels eruit als de band staat, vaak is er zand onder het straatwerk weg. Vul dit goed aan!

De verwerking van tegels en stenen

 • Plaats de hoogte stenen op het zandbed maximaal 1,50 m uit elkaar, en rij het zand af met een waterpas of rij. Zorg ervoor dat er niet te veel oneffenheden in het zandbed zitten. Wanneer men voor een terras of oprit de hoogtes zet, zet dan een kleine ronding in het werk, want vlak is hol!
 • Wanneer men tegels op een stabiel bed gaat verwerken, leg dan 2 cm grof zand neer en maak hierop baan en sla de tegels in het zand. Wanner er later een tegel verzakt is kan men deze makkelijk ophalen, omdat de tegel niet vast zit aan het zand/cement.
 • Zet het werk op met een haakse hoek en begin van hieruit te werken. Let altijd op hoe men het mooiste en minste snijwerk overhoudt.
 • Verwerk materialen uit verschillende pakketten. Dit is om kleurverschillen te voorkomen.

Het aftrillen

 • Tril de tegels met een lichtere trilplaat af. Tril tegels nooit af tenzij er op de verpakking staat dat dit mogelijk is.
 • Bepaalde stenen moet men met een rubberplaat aftrillen. Let op als men in de hoeken te veel moet draaien, want dit zorgt voor wrang op rubber plaat. Maak daarom lange banen met ruime bochten en werk de hoeken bij met een rubber hamer.

Afwerken met zand

 • Werk cobblestones of  andere stenen af met een brekerzand of split.
 • Werk tegels af met een zilverzand of een voegmortel.

Tip; laat het werk 2 weken rusten en veeg het regelmatig in. Zorg er ook voor dat er geen zware lasten direct op staan, zoals bijvoorbeeld een auto, tafel of bloembakken.